Jak słuch może wpływać na wagę

Czy utrata słuchu u osób starszych może prowadzić do obniżenia wskaźnika masy ciała i zmniejszenia tkanki tłuszczowej? Badacze pracujący przy projekcie LONGITOOLS twierdzą, że tak.

Ponad 100 milionów ludzi w Europie jest narażonych na szkodliwe poziomy zanieczyszczenia środowiska hałasem. W szczególności hałas komunikacyjny stał się głównym problemem zdrowia publicznego w wielu obszarach miejskich i jest główną formą zanieczyszczenia hałasem w Europie. Ale czy istnieje związek między długotrwałym narażeniem na hałas komunikacyjny a ryzykiem otyłości? Nowe badanie wspierane przez finansowany ze środków UE projekt LONGITOOLS przeanalizowało związek przyczynowy między budową ciała a utratą słuchu.

Miało ono odpowiedzieć na pytanie, czy funkcja słuchu jest ważna dla zrozumienia związku między narażeniem na hałas a otyłością. Wykorzystując dane z publicznie dostępnych badań asocjacyjnych obejmujących cały genom w repozytoriach takich jak UK Biobank, FINNGEN i konsorcjum Genetic Investigation of Anthropometric Traits, zespół badawczy zbadał osoby dorosłe w wieku od 52 do 63 lat. Uzyskano dane dotyczące budowy ciała (wskaźnik masy ciała BMI, obwód talii i procent tkanki tłuszczowej), a także ubytku słuchu (odbiorczy ubytek słuchu, ubytek słuchu spowodowany hałasem i upośledzenie słuchu związane z wiekiem).

Podważanie dotychczasowych przekonań

Jak podano w komunikacie prasowym projektu LONGITOOLS, wyniki badania „podważają pogląd, że wzrost wskaźników związanych z otyłością bezpośrednio powoduje utratę słuchu”. Zespół badawczy dokonał jednak interesującego odkrycia. Badacze stwierdzili, że związane z wiekiem upośledzenie słuchu może prowadzić do niższego BMI i zmniejszonego procentowego udziału tkanki tłuszczowej w organizmie u dorosłych pochodzenia europejskiego. Innymi słowy upośledzenie słuchu spowodowane podeszłym wiekiem może wpływać na masę ciała i tkankę tłuszczową.

„Nasze badania dostarczają dowodów na to, że osoby starsze z problemami ze słuchem mogą doświadczać utraty wagi i zmniejszonej ilości tkanki tłuszczowej. Stanowi to wyzwanie dla osób borykających się jednocześnie z ubytkiem słuchu i niedożywieniem” — zauważa w komunikacie prasowym główna autorka badania Yiyan He z Uniwersytetu w Oulu w Finlandii, koordynatorka projektu LONGITOOLS. „Zwiększone wsparcie w zakresie żywienia ma kluczowe znaczenie dla tej wrażliwej grupy” — dodaje.

Badanie w ramach projektu LONGITOOLS (Dynamic longitudinal exposome trajectories in cardiovascular and metabolic non-communicable diseases) ma na celu określić ryzyko rozwoju chorób takich jak otyłość, cukrzyca typu 2, choroby serca i miażdżyca poprzez badanie interakcji między czynnikami środowiskowymi, stylem życia a czynnikami biologicznymi. Prace w ramach projektu dobiegną końca w sierpniu 2025 roku.

Więcej informacji: strona internetowa projektu LONGITOOLS

 

© Unia Europejska, [2024] | źródło: CORDIS

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.