PPOZ: Zgodnie z obowiązującym prawem lekarz może wyznaczyć termin przyjęcia

Kolejki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej stały się faktem, szczególnie w największych placówkach. – Istnieją ku temu podstawy prawne. Obowiązujące od 2013 roku przepisy dają nam możliwość wskazania innego terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, co od dawna jest normą w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej – odpowiada Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Jak wskazuje PPOZ, z powodu infekcji wirusowych placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej przeżywają prawdziwe oblężenie. Ich wydolność, głównie z powodu braku kadr jest ograniczona. Nie wszyscy pacjenci mogą zostać przyjęci w dniu zgłoszenia, co staje się częstym powodem konfliktów!

- Sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest bardzo trudna zarówno dla pacjentów, jak i dla nas, lekarzy. Rozumiemy, że każdy chce być przyjęty natychmiast i że dla niego najważniejsze jest jego zdrowie. Staramy się przyjmować jak najwięcej osób, ale zdarza się, że liczba zgłoszeń przerasta nasze możliwości. Co wtedy? Na pewno nie odsyłamy tzw. „przypadków najpilniejszych“, gdy „brak pomocy w dniu zgłoszenia mógłby doprowadzić do istotnego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta”. Takie osoby przyjmowane są niezwłocznie. Co z pozostałymi? Obowiązujące przepisy dotyczące Podstawowej Opieki Zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej) zezwalają na udzielenie przez lekarza POZ świadczenia w terminie uzgodnionym z pacjentem lub umówienie się z nim na teleporadę – informuje Bożena Janicka.

Jak podkreślają lekarze PPOZ - przed sezonem infekcyjnym nie było większych problemów z przyjęciami w placówkach POZ.

- Obecnie szalejące wirusy blokują nam „drożność” świadczeń i poważnie paraliżują pracę przychodni. Chcemy, żeby pacjenci wiedzieli, że nie jest to niczyje „widzimisię”, czy brak dobrej woli. Kolejki są normą w AOS-ach, gdzie na poradę czeka się tygodniami, jeśli nie miesiącami. Pacjenci już się do tego... przyzwyczaili. Mamy nadzieję, że kolejki do POZ będą zdecydowanie krótsze, kiedy sezon infekcyjny minie – komentują lekarze PPOZ.


Źródło: PPOZ

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.